top of page
Chloé EVENT
​品牌活動設計與執行
/ Chloé Café
/ Chloé 60th Anniversary Exhibition
/ Chloé Limited Edition Items
Client / Chloé

為品牌在微風之夜舉辦活動造勢,以極小預算做簡易模具,將品牌 Logo作為瓶裝水上蓋裝飾,展現精緻的品牌風格;同時邀請名模白歆惠展台在現代明亮的水吧造勢,消費者踴躍排隊,一度造成現場壅塞,成功為品牌造勢。

bottom of page